Pomocniczy program obsługi użytkownika

public class SecondaryUserHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler


Handler dla ModuleParameters#SECONDARY_USER .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SecondaryUserHandler ()

Metody publiczne

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z potrzebami konkretnych parametrów.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułowej IConfiguration konfiguracji modułu specyficzny parametr.

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą sparametryzowany moduł będzie identyfikowany.

Konstruktorzy publiczni

Pomocniczy program obsługi użytkownika

public SecondaryUserHandler ()

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z potrzebami konkretnych parametrów. Na przykład wstaw lub usuń przygotowujące docelowe z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

ApplySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułowej IConfiguration konfiguracji modułu specyficzny parametr. Na przykład mogą to być dodatkowe opcje dla przygotowujących lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą sparametryzowany moduł będzie identyfikowany.

Zwroty
String