โปรไฟล์ ParameterHandler

public abstract class ProfileParameterHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler


ตัวจัดการพารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับผู้ใช้โปรไฟล์

สรุป

วิธีการสาธารณะ

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)
void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

วิธีการสาธารณะ

เพิ่มพารามิเตอร์เฉพาะการกำหนดค่า

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

พารามิเตอร์
moduleConfiguration IConfiguration

ใช้การตั้งค่า

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

พารามิเตอร์
moduleConfiguration IConfiguration