Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

WynikiGracz

public final class ResultsPlayer
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.ResultsPlayer


Specjalny biegacz, który odtwarza podane wyniki.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ResultsPlayer ()

dr hab.

ResultsPlayer (boolean completed)

Metody publiczne

boolean completed ()

Zwraca czy ResultsReplayer zakończył odtwarzanie wyników.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Konstruktorzy publiczni

WynikiGracz

public ResultsPlayer ()

dr hab.

WynikiGracz

public ResultsPlayer (boolean completed)

Parametry
completed boolean

Metody publiczne

zakończony

public boolean completed ()

Zwraca czy ResultsReplayer zakończył odtwarzanie wyników.

Zwroty
boolean

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration