จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

AdbRootElevator

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


AutoCloseable ที่เปิดใช้งาน adb root เมื่อสร้างหากจำเป็นและกู้คืนสถานะรูทเมื่อเสร็จสิ้น

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

วิธีการสาธารณะ

void close ()

ผู้สร้างสาธารณะ

AdbRootElevator

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

พารามิเตอร์
device INativeDevice

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

วิธีการสาธารณะ

ปิด

public void close ()