Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Narzędzia Adb

public class AdbUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbUtils


Klasa narzędziowa dla operacji adb.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AdbUtils ()

Metody publiczne

static void updateAdb ( TestInformation testInfo, IRunUtil runUtil, String adbPath)

Aktualizuje $PATH, jeśli używana jest specjalna wersja adb.

Konstruktorzy publiczni

Narzędzia Adb

public AdbUtils ()

Metody publiczne

aktualizacjaAdb

public static void updateAdb (TestInformation testInfo, 
        IRunUtil runUtil, 
        String adbPath)

Aktualizuje $PATH, jeśli używana jest specjalna wersja adb.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation .

runUtil IRunUtil : obiekt IRunUtil używany do uruchamiania polecenia systemowego.

adbPath String : ścieżka do pliku binarnego adb.