Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

CircularByteArray

public class CircularByteArray
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.CircularByteArray


Struktura danych do przechowywania tablicy o stałym rozmiarze, która działa jako bufor cykliczny i śledzi całkowitą sumę wszystkich wartości w tablicy.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CircularByteArray (int size)

Metody publiczne

void add (byte value)

Dodaje nową wartość do tablicy, zastępując w razie potrzeby najstarszą wartość

long getSum ()

Pobiera całkowitą wartość wszystkich elementów aktualnie przechowywanych w tablicy

int size ()

Uzyskaj liczbę przechowywanych elementów

Konstruktorzy publiczni

CircularByteArray

public CircularByteArray (int size)

Parametry
size int

Metody publiczne

Dodaj

public void add (byte value)

Dodaje nową wartość do tablicy, zastępując w razie potrzeby najstarszą wartość

getSum

public long getSum ()

Pobiera całkowitą wartość wszystkich elementów aktualnie przechowywanych w tablicy

Zwroty
long

rozmiar

public int size ()

Uzyskaj liczbę przechowywanych elementów

Zwroty
int