จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
     ↳ com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


A ClassNameFilter that rejects inner classes

Summary

Public constructors

ExternalClassNameFilter()

Public methods

boolean accept(String pathName)

Tests whether or not the specified abstract pathname should be included in a class path entry list.

Public constructors

ExternalClassNameFilter

public ExternalClassNameFilter ()

Public methods

accept

public boolean accept (String pathName)

Tests whether or not the specified abstract pathname should be included in a class path entry list.

Parameters
pathName String: the relative path of the class path entry

Returns
boolean