ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


ClassNameFilter , który odrzuca klasy wewnętrzne

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ExternalClassNameFilter ()

Metody publiczne

boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna ścieżka ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście wpisów ścieżki klasy.

Konstruktorzy publiczni

Filtr NazwaKlasy Zewnętrznej

public ExternalClassNameFilter ()

Metody publiczne

zaakceptować

public boolean accept (String pathName)

Testuje, czy określona abstrakcyjna ścieżka ścieżki powinna zostać uwzględniona na liście wpisów ścieżki klasy.

Parametry
pathName String : ścieżka względna wpisu ścieżki klasy

Zwroty
boolean