Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

FixedByteArrayOutputStream

public class FixedByteArrayOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FixedByteArrayOutputStream


ERROR(/OutputStream) w pamięci ERROR(/OutputStream) który przechowuje tylko maksymalną ilość danych.

Jest to realizowane przez utrzymywanie cyklicznej tablicy bajtów o stałym rozmiarze.

Nie jest bezpieczny wątkowo.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Tworzy FixedByteArrayOutputStream .

Metody publiczne

InputStream getData ()

Pobiera InputStream do odczytywania zebranych danych wyjściowych.

long size ()
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int data)

Konstruktorzy publiczni

FixedByteArrayOutputStream

public FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Tworzy FixedByteArrayOutputStream .

Parametry
maxDataSize int : przybliżony maksymalny rozmiar w bajtach, jaki ma być przechowywany w strumieniu wyjściowym

Metody publiczne

otrzymać dane

public InputStream getData ()

Pobiera InputStream do odczytywania zebranych danych wyjściowych.

Nie jest bezpieczny wątkowo. Zakłada, że ​​podczas odczytu żadne dane nie zostaną zapisane

Zwroty
InputStream

rozmiar

public long size ()

Zwroty
long liczba aktualnie przechowywanych bajtów.

pisać

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametry
b byte

off int

len int

pisać

public void write (int data)

Parametry
data int