จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

GCSCommon

public abstract class GCSCommon
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.GCSCommon


Base class for Gcs operation like download and upload. GCSFileDownloader and GCSFileUploader.

Summary

Constants

int DEFAULT_TIMEOUT

Public constructors

GCSCommon(File jsonKeyFile)
GCSCommon()

Protected methods

Storage getStorage( scopes)

Constants

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

Constant Value: 600000 (0x000927c0)

Public constructors

GCSCommon

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

Parameters
jsonKeyFile File

GCSCommon

public GCSCommon ()

Protected methods

getStorage

protected Storage getStorage ( scopes)

Parameters
scopes

Returns
Storage