Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IEmail

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


Interfejs do wysyłania e-maili.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class IEmail.Message

Kontener na dane wiadomości e-mail.

Metody publiczne

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message .

Metody publiczne

wysłać

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Metoda wysyłania Message . Sprawdza, czy pola do, tematu i treści Message nie mają wartości NULL, ale nie przeprowadza weryfikacji poza sprawdzaniem wartości NULL. Pamiętaj, że na tym etapie wszelkie błędy na poziomie SMTP są niewykrywalne. Ze względu na asynchroniczny charakter wiadomości e-mail będą one zazwyczaj zgłaszane do nadawcy wiadomości w kopercie. W takim przypadku nadawca koperty zazwyczaj otrzyma wiadomość e-mail od MAILER-DAEMON ze szczegółami błędu.

Parametry
msg IEmail.Message : IEmail.Message do próby wysłania

Rzuty
IllegalArgumentException jeśli którekolwiek z pól to, subject lub body w msg ma wartość null
jeśli wysyłanie wiadomości e-mail nie powiodło się w sposób wykrywalny synchronicznie