จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


อินเทอร์เฟซตัวช่วยสำหรับการเรียก REST API

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

ดำเนินการตามคำขอ API

วิธีการสาธารณะ

ดำเนินการ

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

ดำเนินการตามคำขอ API

พารามิเตอร์
method String : วิธี HTTP ของคำขอ

uriParts String : URL ที่เข้ารหัสส่วน URI ที่จะใช้สร้าง URI คำขอ

options : ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่ได้เข้ารหัสและค่าที่ใช้สร้างสตริงการสืบค้น

data JSONObject : ข้อมูลที่จะส่งพร้อมกับคำขอ

ผลตอบแทน
HttpResponse วัตถุ HttpResponse