Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


Interfejs pomocniczy do wykonywania wywołań interfejsu API REST.

streszczenie

Metody publiczne

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Wykonuje żądanie API.

Metody publiczne

wykonać

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Wykonuje żądanie API.

Parametry
method String : metoda HTTP żądania

uriParts String : części URI zakodowane w adresie URL, które mają być użyte do skonstruowania identyfikatora URI żądania.

options : niezakodowane nazwy parametrów i wartości używane do konstruowania ciągu zapytania

data JSONObject : dane do wysłania wraz z zapytaniem

Zwroty
HttpResponse obiekt HttpResponse