Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ListInstrumentationParser

public class ListInstrumentationParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser


IShellOutputReceiver który analizuje dane wyjściowe zapytania „instrumentacja listy pm”

streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Pola

public static final SHARDABLE_RUNNERS

Konstruktorzy publiczni

ListInstrumentationParser ()

Metody publiczne

getInstrumentationTargets ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Pola

SHARDABLE_RUNNERS

public static final  SHARDABLE_RUNNERS

Konstruktorzy publiczni

ListInstrumentationParser

public ListInstrumentationParser ()

Metody publiczne

getInstrumentationTargets

public  getInstrumentationTargets ()

Zwroty

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

processNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String