Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MultiMap

public class MultiMap
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.MultiMap<K, V>


ERROR(/Map) , który obsługuje wiele wartości na klucz.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

MultiMap ()
MultiMap ( MultiMap <K, V> map)
MultiMap ( map) MultiMap ( map)

Metody publiczne

void clear ()

Czyści mapę.

boolean containsKey (K key)

Sprawdza, czy mapa zawiera określony klucz.

boolean containsValue (V value)

Sprawdza, czy mapa zawiera określoną wartość.

entries ()

Zwraca kolekcję wszystkich par klucz-wartość w tym MultiMap jako instancje Map.Entry .

boolean equals (Object obj)

get (K key)

Pobiera listę wartości skojarzonych z każdym kluczem.

getUniqueMap ()

Skonstruuj nową mapę, która zawiera unikalny klucz ciągu dla każdej wartości.

int hashCode ()

boolean isEmpty ()
keySet ()

Zwraca kolekcję wszystkich odrębnych kluczy zawartych w tej multimapie.

V put (K key, V value)

Dodaje wartość do listy skojarzonej z kluczem.

void putAll ( m) putAll ( m)

Dodaje wszystkie wpisy w danym ERROR(/Map) do tej MultiMap .

remove (K key)

Usuwa wszystkie wartości skojarzone z określonym kluczem.

int size ()

Zwraca liczbę kluczy na mapie

values ()

Zwraca listę wszystkich wartości.

Konstruktorzy publiczni

MultiMap

public MultiMap ()

MultiMap

public MultiMap (MultiMap<K, V> map)

Parametry
map MultiMap

MultiMap

public MultiMap ( map)

Parametry
map

Metody publiczne

jasne

public void clear ()

Czyści mapę.

zawieraKlucz

public boolean containsKey (K key)

Sprawdza, czy mapa zawiera określony klucz.

Parametry
key K

Zwroty
boolean

zawieraWartość

public boolean containsValue (V value)

Sprawdza, czy mapa zawiera określoną wartość.

Parametry
value V

Zwroty
boolean

wpisy

public entries ()

Zwraca kolekcję wszystkich par klucz-wartość w tym MultiMap jako instancje Map.Entry .

Zwroty

równa się

public boolean equals (Object obj)

Parametry
obj Object

Zwroty
boolean

Dostawać

public get (K key)

Pobiera listę wartości skojarzonych z każdym kluczem.

Parametry
key K

Zwroty

getUniqueMap

public getUniqueMap ()

Skonstruuj nową mapę, która zawiera unikalny klucz ciągu dla każdej wartości. Obecny algorytm utworzy unikalny klucz, dołączając unikalny numer pozycji do wartości klucza toString()

Zwroty
ERROR(/Map)

hashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

jest pusty

public boolean isEmpty ()

Zwroty
boolean

zestaw kluczy

public keySet ()

Zwraca kolekcję wszystkich odrębnych kluczy zawartych w tej multimapie.

Zwroty

położyć

public V put (K key, 
        V value)

Dodaje wartość do listy skojarzonej z kluczem.

Parametry
key K

value V

Zwroty
V

połóż wszystko

public void putAll ( m)

Dodaje wszystkie wpisy w danym ERROR(/Map) do tej MultiMap .

Parametry
m

usunąć

public remove (K key)

Usuwa wszystkie wartości skojarzone z określonym kluczem.

Parametry
key K

Zwroty

rozmiar

public int size ()

Zwraca liczbę kluczy na mapie

Zwroty
int

wartości

public values ()

Zwraca listę wszystkich wartości.

Zwroty