Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PropertyChanger

public abstract class PropertyChanger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PropertyChanger


Klasa narzędziowa do zmiany (lub dodawania) elementów w pliku właściwości systemu Android

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PropertyChanger ()

Metody publiczne

static File changeProperties (File original, properties) changeProperties (File original, properties)

Funkcja narzędziowa do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android Właściwości, które znajdują się w oryginalnym pliku właściwości, będą miały zmodyfikowaną wartość.

Konstruktorzy publiczni

PropertyChanger

public PropertyChanger ()

Metody publiczne

changeProperties

public static File changeProperties (File original, 
                 properties)

Funkcja narzędziowa do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android Właściwości, które znajdują się w oryginalnym pliku właściwości, będą miały zmodyfikowaną wartość. Nowe zostaną dołączone. Dzwoniący jest odpowiedzialny za prawidłowe przetworzenie plików tymczasowych, zarówno oryginalnych, jak i zmodyfikowanych.

Parametry
original File : oryginalny plik właściwości

properties : właściwości do zmiany lub dodania

Zwroty
File ścieżka do nowego pliku właściwości