Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PsParser


Narzędzie używane do parsowania (USER, PID i NAZWA) z wyjścia polecenia „ps”

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PsParser ()

Metody publiczne

static getProcesses (String psOutput)

Przeanalizuj nazwę użytkownika, identyfikator procesu i nazwę procesu z danych wyjściowych polecenia ps i przekonwertuj na listę obiektów ProcessInfo.

Konstruktorzy publiczni

PsParser

public PsParser ()

Metody publiczne

getProcesses

public static  getProcesses (String psOutput)

Przeanalizuj nazwę użytkownika, identyfikator procesu i nazwę procesu z danych wyjściowych polecenia ps i przekonwertuj na listę obiektów ProcessInfo.

Parametry
psOutput String : wyjście polecenia "ps".

Zwroty
lista processInfo