SparseImageUtil.SparseInputStream

public static class SparseImageUtil.SparseInputStream
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil.SparseInputStream


SparseInputStream odczytuje z źródła i wykrywa format danych. Jeśli przesyłane dane są prawidłowymi, rzadkimi danymi, zostaną one rozparowane w locie. W przeciwnym razie po prostu przejdzie tak, jak jest.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SparseInputStream (BufferedInputStream in, long originalSize)

Metody publiczne

void close ()
boolean isSparse ()
int read (byte[] buf, int off, int len)
int read ()
long size ()

Zwraca całkowitą liczbę bajtów w niesparowanym obrazie.

Konstruktorzy publiczni

Rzadki strumień wejściowy

public SparseInputStream (BufferedInputStream in, 
        long originalSize)

Parametry
in BufferedInputStream

originalSize long

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

jestrzadki

public boolean isSparse ()

Zwroty
boolean

Czytać

public int read (byte[] buf, 
        int off, 
        int len)

Parametry
buf byte

off int

len int

Zwroty
int

Czytać

public int read ()

Zwroty
int

rozmiar

public long size ()

Zwraca całkowitą liczbę bajtów w niesparowanym obrazie.

Zwroty
long mOriginalSize, jeśli podstawowy strumień nie jest już rzadki.