Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

StringUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Klasa narzędziowa do zmiany znaczenia ciągów znaków na potrzeby typowej manipulacji na łańcuchach.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StringUtil ()

Metody publiczne

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Rozwiń wszystkie zmienne w danym ciągu wraz z ich wartościami na mapie.

Konstruktorzy publiczni

StringUtil

public StringUtil ()

Metody publiczne

rozszerzać

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Rozwiń wszystkie zmienne w danym ciągu wraz z ich wartościami na mapie.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Parametry
str String : źródłoString aby rozwinąć

valueMap

Zwroty
String mapa z nazwami i wartościami zmiennych