Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo


Pomocnik informacji logAssociation.

Streszczenie

Pola

public String mDataName

public LogFile mLoggedFile

Konstruktorzy publiczni

LogAssociationEventInfo (String dataName, LogFile loggedFile)
LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mDataName

public String mDataName

mLoggedFile

public LogFile mLoggedFile

Konstruktorzy publiczni

LogAssociationEventInfo

public LogAssociationEventInfo (String dataName, 
                LogFile loggedFile)

Parametry
dataName String

loggedFile LogFile

LogAssociationEventInfo

public LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String