Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo


Pomocnik dla informacji testLog.

Streszczenie

Pola

public File mDataFile

public String mDataName

public LogDataType mLogType

Konstruktorzy publiczni

TestLogEventInfo (String dataName, LogDataType dataType, File dataFile)
TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mPlikDanych

public File mDataFile

mDataName

public String mDataName

mLogType

public LogDataType mLogType

Konstruktorzy publiczni

TestLogEventInfo

public TestLogEventInfo (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        File dataFile)

Parametry
dataName String

dataType LogDataType

dataFile File

TestLogEventInfo

public TestLogEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String