Interpreter rekordów testowych

public class TestRecordInterpreter
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


Narzędzie do konwersji proto TestRecord na format łatwiejszy do manipulowania w Tradefed.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TestRecordInterpreter ()

Metody publiczne

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Przekonwertuj TestRecord na CollectingTestListener .

Konstruktory publiczne

Interpreter rekordów testowych

public TestRecordInterpreter ()

Metody publiczne

zinterpretujZapis

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Przekonwertuj TestRecord na CollectingTestListener .

Parametry
record TestRecordProto.TestRecord : Pełny TestRecord .

Zwroty
CollectingTestListener Wypełniony obiekt CollectingTestListener z wynikami.