TestRunnerUtil

public class TestRunnerUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRunnerUtil


Klasa narzędziowa pomagająca różnym testerom.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestRunnerUtil ()

Metody publiczne

static String getLdLibraryPath (File testFile)

Zwróć LD_LIBRARY_PATH dla testów po stronie hosta, które wymagają biblioteki natywnej.

Konstruktorzy publiczni

TestRunnerUtil

public TestRunnerUtil ()

Metody publiczne

getLdLibraryPath

public static String getLdLibraryPath (File testFile)

Zwróć LD_LIBRARY_PATH dla testów po stronie hosta, które wymagają biblioteki natywnej.

Parametry
testFile File : ERROR(/File) modułu testowego

Zwroty
String ciąg znaków określający ścieżkę biblioteki oddzieloną dwukropkami.