CzasUtil

public class TimeUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TimeUtil


Zawiera metody użytkowe związane z czasem.

Streszczenie

Metody publiczne

static String formatElapsedTime (long elapsedTimeMs)

Zwróć uproszczoną wersję danego czasu, który upłynął w milisekundach.

static String formatTimeStamp (long epochTime)

Zwróć czytelną sformatowaną wersję podanego czasu epoki.

static String formatTimeStampGMT (long epochTime)

Zwróć czytelną, sformatowaną wersję danego czasu epoki w czasie GMT zamiast w lokalnej strefie czasowej.

Metody publiczne

formatElapsedTime

public static String formatElapsedTime (long elapsedTimeMs)

Zwróć uproszczoną wersję danego czasu, który upłynął w milisekundach.

Parametry
elapsedTimeMs long

Zwroty
String

formatZnacznik czasu

public static String formatTimeStamp (long epochTime)

Zwróć czytelną sformatowaną wersję podanego czasu epoki.

Parametry
epochTime long : czas epoki w milisekundach

Zwroty
String ciąg czytelny dla użytkownika

formatTimeStampGMT

public static String formatTimeStampGMT (long epochTime)

Zwróć czytelną, sformatowaną wersję danego czasu epoki w czasie GMT zamiast w lokalnej strefie czasowej.

Parametry
epochTime long : czas epoki w milisekundach

Zwroty
String ciąg czytelny dla użytkownika