WersjaParser

public class VersionParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.VersionParser


Pobierz wersję działających artefaktów będących przedmiotem handlu.

Streszczenie

Pola

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

Konstruktorzy publiczni

VersionParser ()

Metody publiczne

static String fetchVersion ()

Pola

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

Konstruktorzy publiczni

WersjaParser

public VersionParser ()

Metody publiczne

pobierz wersję

public static String fetchVersion ()

Zwroty
String