Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ZipCompressionStrategy

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


ICompressionStrategy do tworzenia archiwów zip.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ZipCompressionStrategy ()

Metody publiczne

File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca archiwum wynikowe.

LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Konstruktorzy publiczni

ZipCompressionStrategy

public ZipCompressionStrategy ()

Metody publiczne

Kompresja

public File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca archiwum wynikowe.

Parametry
source File : plik lub katalog do skompresowania

Zwroty
File Skompresowane archiwum

getLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Zwroty
LogDataType