ZipStrategia kompresji

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


ICompressionStrategy do tworzenia archiwów ZIP.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ZipCompressionStrategy ()

Metody publiczne

File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca wynikowe archiwum.

LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Konstruktory publiczne

ZipStrategia kompresji

public ZipCompressionStrategy ()

Metody publiczne

Kompresja

public File compress (File source)

Kompresuje plik source (lub folder) i zwraca wynikowe archiwum.

Parametry
source File : plik lub katalog do skompresowania

Zwroty
File Skompresowane archiwum

getLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

Zwraca LogDataType formatu archiwum używanego przez tę strategię.

Zwroty
LogDataType