Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Narzędzia mechaniczne

public class ClockworkUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.clockwork.ClockworkUtils


Mechaniczne narzędzie do udostępniania logiki wielu urządzeń

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClockworkUtils ()

Metody publiczne

ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList) setUpMultiDevice ( deviceInfos, deviceList)

Metoda pomocnicza do udostępniania konfiguracji wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę deviceInfos zegarkami

Konstruktorzy publiczni

Narzędzia mechaniczne

public ClockworkUtils ()

Metody publiczne

setUpMultiDevice

public ITestDevice setUpMultiDevice ( deviceInfos, 
                 deviceList)

Metoda pomocnicza do udostępniania konfiguracji wielu urządzeń, która zwraca ITestDevice dla urządzenia towarzyszącego i wypełnia listę deviceInfos zegarkami

Parametry
deviceInfos : podane informacje o urządzeniu

deviceList : lista urządzeń do wypełnienia

Zwroty
ITestDevice Urządzenie towarzyszące ITestDevice