Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ParallelDeviceExecutor

public class ParallelDeviceExecutor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.executor.ParallelDeviceExecutor <V>


Opakowanie ERROR(/ExecutorService) do równoległego wykonywania funkcji.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ParallelDeviceExecutor (int poolSize)

Metody publiczne

getErrors ()

Lista błędów z wykonania wszystkich zadań.

boolean hasErrors ()

Czy wystąpiły jakieś błędy, czy nie.

invokeAll ( callableTasks, long timeout, TimeUnit unit) invokeAll ( callableTasks, long timeout, TimeUnit unit)

Wywołaj wszystkie ERROR(/Callable) z limitem czasu.

Konstruktorzy publiczni

ParallelDeviceExecutor

public ParallelDeviceExecutor (int poolSize)

Parametry
poolSize int

Metody publiczne

getErrors

public getErrors ()

Lista błędów z wykonania wszystkich zadań.

Zwroty

hasErrors

public boolean hasErrors ()

Czy wystąpiły jakieś błędy, czy nie.

Zwroty
boolean

invokeAll

public invokeAll ( callableTasks, 
        long timeout, 
        TimeUnit unit)

Wywołaj wszystkie ERROR(/Callable) z limitem czasu.

Parametry
callableTasks : Lista zadań.

timeout long : Limit czasu do zastosowania lub zero dla nieograniczonego.

unit TimeUnit : jednostka limitu czasu.

Zwroty
Lista wyników dla każdego wywoływalnego zadania.