HostMetryka

public class HostMetric
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


Ta klasa reprezentuje próbkę metryk hosta, która ma być raportowana.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

Konstruktor.

Metody publiczne

JSONObject toJson ()

Zwraca obiekt JSON dla próbki metryki.

Konstruktorzy publiczni

HostMetryka

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

Konstruktor.

Parametry
name String : nazwa metryki

timestamp long : znacznik czasu próbki

value long : wartość próbki

data : dane powiązane z próbką

Metody publiczne

doJsona

public JSONObject toJson ()

Zwraca obiekt JSON dla próbki metryki.

Zwroty
JSONObject obiekt JSON.

Rzuca
org.json.JSONException
JSONException