จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IHttpHelper.DataSizeException

public static class IHttpHelper.DataSizeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.IHttpHelper.DataSizeException


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DataSizeException ()

ผู้สร้างสาธารณะ

DataSizeException

public DataSizeException ()