AbstractXmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser.ParseException


Zgłaszany, jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych XML

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ParseException (Throwable cause)

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek Parse

public ParseException (Throwable cause)

Parametry
cause Throwable