จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

AbstractXmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser.ParseException


โยนหากไม่สามารถแยกวิเคราะห์อินพุต XML ได้

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ParseException (Throwable cause)

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

ParseException

public ParseException (Throwable cause)

พารามิเตอร์
cause Throwable