Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

AbstractXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Pomocnicza klasa bazowa do analizowania plików xml

streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class AbstractXmlParser.ParseException

Zgłaszane, jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych XML

Konstruktorzy publiczni

AbstractXmlParser ()

Metody publiczne

void parse (InputStream xmlInput)

Analizuje dane xml zawarte w podanych danych wejściowych.

Metody chronione

abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) aby przetworzyć plik xml

Konstruktorzy publiczni

AbstractXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Metody publiczne

analizować

public void parse (InputStream xmlInput)

Analizuje dane xml zawarte w podanych danych wejściowych.

Rzuty
AbstractXmlParser.ParseException jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych

Metody chronione

createXmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tworzy ERROR(/DefaultHandler) aby przetworzyć plik xml

Zwroty
DefaultHandler