_bluetooth_sdp_mns_record Odniesienie do struktury

_bluetooth_sdp_mns_record Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
uint32_t obsługiwane_funkcje

szczegółowy opis

Definicja w linii 75 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 76 pliku bt_sdp.h .

uint32_t obsługiwane_funkcje

Definicja w linii 77 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h