_bluetooth_sdp_ops_record Odniesienie do struktury

_bluetooth_sdp_ops_record Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
wew obsługiwane_formaty_list_len
uint8_t lista obsługiwanych formatów [ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

szczegółowy opis

Definicja w linii 90 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 91 pliku bt_sdp.h .

uint8_t wspierana_lista_formatów[ SDP_OPP_SUPPORTED_FORMATS_MAX_LENGTH ]

Definicja w linii 93 pliku bt_sdp.h .

int obsługiwane_formaty_list_len

Definicja w linii 92 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h