_bluetooth_sdp_sap_record Odniesienie do struktury

_bluetooth_sdp_sap_record Odniesienie do struktury

#include < bt_sdp.h >

Pola danych

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr

szczegółowy opis

Definicja w linii 96 pliku bt_sdp.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 97 pliku bt_sdp.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h