Odniesienie do struktury AGpsStatus_v2

Odniesienie do struktury AGpsStatus_v2

#include < gps_internal.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
Typ AGps typ
Wartość AGpsStatus status
uint32_t ipaddr

szczegółowy opis

Starsza struktura reprezentująca stan AGPS rozszerzona o pole adresu IPv4.

Definicja w linii 69 pliku gps_internal.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t ipaddr

Definicja w linii 77 pliku gps_internal.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(AGpsStatus_v2)

Definicja w linii 71 pliku gps_internal.h .

Definicja w linii 73 pliku gps_internal.h .

Definicja w linii 72 pliku gps_internal.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: