Odniesienie do struktury FlpDiagnosticInterface

Odniesienie do struktury FlpDiagnosticInterface

#include < fused_location.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
próżnia(* init )( FlpDiagnosticCallbacks *callbacki)
int(* inject_data )(char *dane, int długość)

szczegółowy opis

Rozszerzony interfejs do wsparcia diagnostycznego.

Definicja w linii 468 plikufused_location.h .

Dokumentacja terenowa

void(* init)( FlpDiagnosticCallbacks *callbacks)

Otwiera interfejs diagnostyczny i udostępnia procedury wywołania zwrotnego umożliwiające implementację tego interfejsu.

Definicja w linii 476 plikufused_location.h .

int(* inject_data)(char *dane, int długość)

Wprowadza dane diagnostyczne do podsystemu FLP. Zwróć 0 w przypadku powodzenia, -1 w przypadku błędu.

Definicja w linii 482 plikufused_location.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(FlpDiagnosticInterface)

Definicja w linii 470 plikufused_location.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: