Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

FlpGeofenceCallbacks Struct Reference

FlpGeofenceCallbacks Struct Reference

#include < fused_location.h >

Data Fields

size_t  size
 
flp_geofence_transition_callback   geofence_transition_callback
 
flp_geofence_monitor_status_callback   geofence_status_callback
 
flp_geofence_add_callback   geofence_add_callback
 
flp_geofence_remove_callback   geofence_remove_callback
 
flp_geofence_pause_callback   geofence_pause_callback
 
flp_geofence_resume_callback   geofence_resume_callback
 
flp_set_thread_event   set_thread_event_cb
 
flp_capabilities_callback   flp_capabilities_cb
 

Detailed Description

Definition at line 679 of file fused_location.h .

Field Documentation

flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

Definition at line 689 of file fused_location.h .

flp_geofence_add_callback geofence_add_callback

Definition at line 684 of file fused_location.h .

flp_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Definition at line 686 of file fused_location.h .

flp_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Definition at line 685 of file fused_location.h .

flp_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Definition at line 687 of file fused_location.h .

Definition at line 683 of file fused_location.h .

flp_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Definition at line 682 of file fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

Definition at line 688 of file fused_location.h .

size_t size

set to sizeof(FlpGeofenceCallbacks)

Definition at line 681 of file fused_location.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: