Odniesienie do struktury GeofenceOptions

Odniesienie do struktury GeofenceOptions

#include < fused_location.h >

Pola danych

wew ostatnie_przejście
wew monitor_przejścia
wew powiadomienie_responsywność_ms
wew nieznany_timer_ms
uint32_t źródła_do_użycia

szczegółowy opis

Opcje geoogrodzenia

Definicja w linii 714 plikufused_location.h .

Dokumentacja terenowa

int ostatnie_przejście

Obecny stan geofence. Na przykład, jeśli system już wie, że użytkownik znajduje się wewnątrz geofence, zostanie to ustawione na FLP_GEOFENCE_TRANSITION_ENTERED. W większości przypadków będzie to FLP_GEOFENCE_TRANSITION_UNCERTAIN.

Definicja w linii 720 plikufused_location.h .

int monitor_przejścia

Przejścia do monitorowania. Bitowe OR z FLP_GEOFENCE_TRANSITION_ENTERED, FLP_GEOFENCE_TRANSITION_EXITED i FLP_GEOFENCE_TRANSITION_UNCERTAIN.

Definicja w linii 727 plikufused_location.h .

int powiadomienie_responsywność_ms

Definiuje najlepszy opis tego, jak szybko powinno zostać wywołane wywołanie zwrotne po wyzwoleniu przejścia powiązanego z Geofence . Na przykład, jeśli FLP_GEOFENCE_TRANSITION_ENTERED jest ustawiony na 1000 milisekund, wywołanie zwrotne powinno zostać wywołane 1000 milisekund w momencie wejścia do geofence. Parametr ten jest definiowany w milisekundach. UWAGA: Nie należy tego mylić z szybkością odpytywania sygnału GPS. Dopuszczalne jest dynamiczne zmienianie częstotliwości próbkowania GPS ze względu na oszczędność energii; w związku z tym częstotliwość próbkowania może być większa lub wolniejsza.

Definicja w linii 741 plikufused_location.h .

uint32_t source_to_use

Źródła do wykorzystania w monitorowaniu geofence. Jest to BITWISE-OR flag FLP_TECH_MASK.

Definicja w linii 753 plikufused_location.h .

int nieznany_timer_ms

Limit czasu, po którym powinno nastąpić przejście NIEPEWNE. Parametr ten jest definiowany w milisekundach.

Definicja w linii 747 plikufused_location.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: