Odniesienie do struktury GpsNavigationMessageCallbacks

Odniesienie do struktury GpsNavigationMessageCallbacks

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
gps_navigation_message_callback wiadomość_nawigacyjna_callback
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

szczegółowy opis

Definicja w linii 2143 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

Definicja w linii 2147 pliku gps.h .

gps_navigation_message_callback nawigacja_message_callback

Definicja w linii 2146 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustawiony na sizeof(GpsNavigationMessageCallbacks)

Definicja w linii 2145 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h