Odniesienie do struktury GpsStatus

Odniesienie do struktury GpsStatus

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
Wartość stanu GPS status

szczegółowy opis

Reprezentuje stan.

Definicja w linii 551 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(GpsStatus)

Definicja w linii 553 pliku gps.h .

Definicja w linii 554 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h