Odniesienie do struktury GpsSvInfo

Odniesienie do struktury GpsSvInfo

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
wew prn
platforma snr
platforma podniesienie
platforma azymut

szczegółowy opis

Starsza struktura reprezentująca informacje SV. Przestarzałe, zostaną usunięte w następnej wersji Androida. Zamiast tego użyj GnssSvInfo .

Definicja w linii 562 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

pływający azymut

Azymut SV w stopniach.

Definicja w linii 572 pliku gps.h .

wysokość pływaka

Wysokość SV w stopniach.

Definicja w linii 570 pliku gps.h .

int prn

Liczba pseudolosowa dla SV.

Definicja w linii 566 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(GpsSvInfo)

Definicja w linii 564 pliku gps.h .

pływak snr

Stosunek sygnału do szumu.

Definicja w linii 568 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h