Activity_recognition_module Odniesienie do struktury

Activity_recognition_module Odniesienie do struktury

#include < activity_recognition.h >

Pola danych

hw_module_t wspólny
int(* get_supported_activities_list )(struct Activity_recognition_module *module, char const *const **activity_list)

szczegółowy opis

Definicja w linii 123 pliku Activity_recognition.h .

Dokumentacja terenowa

hw_module_t wspólny

Typowe metody modułu rozpoznawania aktywności. Musi to być pierwszy element Activity_recognition_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować hw_module_t na wskaźnik Activity_recognition_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do Activity_recognition_module .

Definicja w linii 130 pliku Activity_recognition.h .

int(* get_supported_activities_list)(struct Activity_recognition_module *module, char const *const **activity_list)

Definicja w linii 139 pliku Activity_recognition.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: