audio_module - odniesienie do struktury

audio_module - odniesienie do struktury

#include < audio.h >

Pola danych

struct hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Każdy moduł sprzętowy musi mieć strukturę danych o nazwie HAL_MODULE_INFO_SYM, a pola tej struktury danych muszą zaczynać się od hw_module_t, po którym następują informacje dotyczące modułu.

Definicja w linii 512 pliku audio.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_module_t common

Definicja w linii 513 pliku audio.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / audio.h