audio_policy_module Odniesienie do struktury

audio_policy_module Odniesienie do struktury

#include < audio_policy.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Każdy moduł sprzętowy musi mieć strukturę danych o nazwie HAL_MODULE_INFO_SYM, a pola tej struktury danych muszą zaczynać się od hw_module_t , po którym następują informacje specyficzne dla modułu.

Definicja w linii 418 pliku audio_policy.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Definicja w linii 419 pliku audio_policy.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: