audio_policy_service_ops Informacje o strukturze

audio_policy_service_ops Informacje o strukturze

#include < audio_policy.h >

Pola danych

audio_io_handle_t(* open_output )(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, uint32_t *pLatencyMs, audio_output_flags_t flags)
audio_io_handle_t(* open_duplicate_output )(unieważniona *usługa, wyjście audio_io_handle_t1, wyjście audio_io_handle_t2)
int(* close_output )(nieważna *usługa, wyjście audio_io_handle_t)
int(* suspend_output )(unieważniona *usługa, wyjście audio_io_handle_t)
int(* restore_output )(unieważniona *usługa, wyjście audio_io_handle_t)
audio_io_handle_t(* open_input )(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, audio_in_acoustics_t akustyka)
int(* close_input )(void *service, audio_io_handle_t input)
int(* set_stream_volume )(void *service, audio_stream_type_t stream, float volume, audio_io_handle_t output, int delay_ms)
int(* validate_stream )(nieważna *usługa, strumień audio_stream_type_t)
próżnia(* set_parameters )(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *kv_pairs, int delay_ms)
znak *(* get_parameters )(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *keys)
int(* start_tone )(void *usługa, audio_policy_tone_t ton, audio_stream_type_t stream)
int(* stop_tone )(nieważne *usługa)
int(* set_voice_volume )(void *service, float volume, int delay_ms)
int(* move_effects )(void *service, sesja audio_session_t, audio_io_handle_t src_output, audio_io_handle_t dst_output)
audio_module_handle_t(* load_hw_module )(void *service, const char *name)
audio_io_handle_t(* open_output_on_module )(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, uint32_t *pLatencyMs, conflags_output audio)
audio_io_handle_t(* open_input_on_module )(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask)

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 252 pliku audio_policy.h .

Dokumentacja terenowa

int(* close_input)(void *service, audio_io_handle_t input)

Definicja w wierszu 315 pliku audio_policy.h .

int(* close_output)(void *service, audio_io_handle_t output)

Definicja w wierszu 286 pliku audio_policy.h .

char*(* get_parameters)(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *keys)

Definicja w wierszu 350 pliku audio_policy.h .

int(* invalidate_stream)(nieważna *usługa, audio_stream_type_t stream)

Definicja w wierszu 333 pliku audio_policy.h .

audio_module_handle_t(* load_hw_module)(void *service, const char *name)

Definicja w wierszu 380 pliku audio_policy.h .

int(* move_effects)(unieważniona *usługa, sesja audio_session_t, audio_io_handle_t src_output, audio_io_handle_t dst_output)

Definicja w wierszu 369 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_duplicate_output)(nieważna *usługa, wyjście audio_io_handle_t1, wyjście audio_io_handle_t2)

Definicja w wierszu 281 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_input)(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, audio_in_acoustics_t akustyka)

Definicja w wierszu 307 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_input_on_module)(void *service, audio_module_handle_t module, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask)

Definicja w wierszu 402 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_output)(void *service, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, uint32_t *pLatencyMs, audio_output_flags_t flags)

Definicja w wierszu 269 pliku audio_policy.h .

audio_io_handle_t(* open_output_on_module)(unieważniona *usługa, moduł audio_module_handle_t, audio_devices_t *pDevices, uint32_t *pSamplingRate, audio_format_t *pFormat, audio_channel_mask_t *pChannelMask, audio_ut32_offput_tflap)

Definicja w wierszu 387 pliku audio_policy.h .

int(* restore_output)(unieważniona *usługa, wyjście audio_io_handle_t)

Definicja w wierszu 297 pliku audio_policy.h .

void(* set_parameters)(void *service, audio_io_handle_t io_handle, const char *kv_pairs, int delay_ms)

Definicja w wierszu 338 pliku audio_policy.h .

int(* set_stream_volume)(void *service, audio_stream_type_t stream, float volume, audio_io_handle_t output, int delay_ms)

Definicja w wierszu 326 pliku audio_policy.h .

int(* set_voice_volume)(void *service, float volume, int delay_ms)

Definicja w wierszu 364 pliku audio_policy.h .

int(* start_tone)(void *service, audio_policy_tone_t ton, audio_stream_type_t stream)

Definicja w wierszu 357 pliku audio_policy.h .

int(* dźwięk_stopu)(nieważna *usługa)

Definicja w wierszu 361 pliku audio_policy.h .

int(* suspend_output)(nieważna *usługa, wyjście audio_io_handle_t)

Definicja w wierszu 294 pliku audio_policy.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: