bt_os_callouts_t Informacje o strukturze

bt_os_callouts_t Informacje o strukturze

#include < bluetooth.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
set_wake_alarm_callout set_wake_alarm
nabyć_wake_lock_callout nabyć_wake_lock
release_wake_lock_callout release_wake_lock

szczegółowy opis

Zestaw funkcji wymaganych przez bluedroid do ustawiania alarmów budzenia i pobierania blokad budzenia. Ta struktura jest przekazywana na stos poprzez |set_os_callouts| funkcja na |bt_interface_t|.

Definicja w linii 427 pliku bluetooth.h .

Dokumentacja terenowa

nabyć_wake_lock_callout nabyć_wake_lock

Definicja w linii 432 pliku bluetooth.h .

release_wake_lock_callout release_wake_lock

Definicja w linii 433 pliku bluetooth.h .

set_wake_alarm_callout set_wake_alarm

Definicja w linii 431 pliku bluetooth.h .

rozmiar_t rozmiar

Definicja w linii 429 pliku bluetooth.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: