btgatt_client_interface_t Informacje o strukturze

btgatt_client_interface_t Informacje o strukturze

#include < bt_gatt_client.h >

Pola danych

bt_status_t (* klient_rejestracji )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* wyrejestruj_klienta )(int klient_if)
bt_status_t (* skanowanie ) (start bool)
bt_status_t (* połącz )(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int transport)
bt_status_t (* rozłącz )(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)
bt_status_t (* słuchaj ) (int client_if, bool start)
bt_status_t (* odśwież )(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* search_service )(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)
bt_status_t (* read_characteristic )(int conn_id, uint16_t uchwyt, int auth_req)
bt_status_t (* charakterystyka_zapisu )(int conn_id, uint16_t uchwyt, int write_type, int auth_req, wektor<uint8_t > wartość)
bt_status_t (* read_descriptor )(int conn_id, uint16_t uchwyt, int auth_req)
bt_status_t (* write_descriptor )(int conn_id, uint16_t uchwyt, int write_type, int auth_req, wektor<uint8_t > wartość)
bt_status_t (* wykonaj_zapis )(int conn_id, int wykonaj)
bt_status_t (* zarejestruj_do_powiadomienia )(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uchwyt uint16_t)
bt_status_t (* deregister_for_notification )(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uchwyt uint16_t)
bt_status_t (* read_remote_rssi )(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* scan_filter_param_setup )( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)
bt_status_t (* scan_filter_add_remove )(int klient_if, int akcja, int filt_type, int filt_index, int Company_id, int Company_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuid_mask, const bt_bdaddr_t *bd_addr, char addr_type, wektor< uint8_ t > dane, wektor< uint8_t > p_mask )
bt_status_t (* scan_filter_clear )(int klient_if, int filt_index)
bt_status_t (* scan_filter_enable )(int client_if, bool włącz)
int(* get_device_type )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* set_adv_data )(int klient_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int wygląd, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > service_uuid)
bt_status_t (* konfiguruj_mtu )(int conn_id, int mtu)
bt_status_t (* conn_parameter_update )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int opóźnienie, int limit czasu)
bt_status_t (* set_scan_parameters )(int klient_if, int scan_interval, int scan_window)
bt_status_t (* multi_adv_enable )(int klient_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_update )(int klient_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data )(int klient_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, int wygląd, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > service_uuid)
bt_status_t (* multi_adv_disable )(int klient_if)
bt_status_t (* Batchscan_cfg_storage )(int klient_if, int Batch_scan_full_max, int Batch_scan_trunc_max, int Batch_scan_notify_threshold)
bt_status_t (* Batchscan_enb_batch_scan )(int klient_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int typ_adresu, int reguła odrzucenia)
bt_status_t (* Batchscan_dis_batch_scan )(int klient_if)
bt_status_t (* partiescan_read_reports )(int klient_if, int tryb_skanowania)
bt_status_t (* test_command )(int polecenie, btgatt_test_params_t *params)
bt_status_t (* get_gatt_db )(int conn_id)

szczegółowy opis

Reprezentuje standardowy interfejs klienta BT-GATT.

Definicja w linii 274 pliku bt_gatt_client.h .

Dokumentacja terenowa

bt_status_t (* Batchscan_cfg_storage)(int Client_if, int Batch_scan_full_max, int Batch_scan_trunc_max, int Batch_scan_notify_threshold)

Definicja w linii 393 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* Batchscan_dis_batch_scan)(int client_if)

Definicja w linii 401 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* wsadowe skanowanie_enb_batch_scan)(int klient_if, int tryb_skanowania, int odstęp_skanowania, int okno_skanowania, int typ_adresu, int reguła odrzucenia)

Definicja w linii 397 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* Batchscan_read_reports)(int klient_if, int tryb_skanowania)

Definicja w linii 404 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (*configure_mtu)(int conn_id, int mtu)

Skonfiguruj MTU dla danego połączenia

Definicja w linii 367 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* conn_parameter_update)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int opóźnienie, int limit czasu)

Poproś o aktualizację parametrów połączenia

Definicja w linii 370 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* connect)(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int transport)

Utwórz połączenie ze zdalnym urządzeniem LE lub urządzeniem dwumodowym

Definicja w linii 285 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* wyrejestruj_do_powiadomienia)(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uchwyt uint16_t)

Wyrejestruj poprzednią prośbę o powiadomienia/wskazania

Definicja w linii 332 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* rozłączenie)(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)

Odłącz urządzenie zdalne lub anuluj oczekujące połączenie

Definicja w linii 289 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* wykonanie_write)(int conn_id, int wykonanie)

Wykonaj przygotowaną operację zapisu

Definicja w linii 322 pliku bt_gatt_client.h .

int(* get_device_type)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Określ typ urządzenia zdalnego (LE, BR/EDR, tryb podwójny)

Definicja w linii 357 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* get_gatt_db)(int conn_id)

Pobierz zawartość gatt db

Definicja w linii 410 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (*słuchaj)(int klient_if, start bool)

Rozpocznij lub zatrzymaj reklamy, aby nasłuchiwać połączeń przychodzących

Definicja w linii 293 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_disable)(int klient_if)

Definicja w linii 390 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_enable)(int klient_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

Definicja w linii 377 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, int wygląd, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > service_uuid)

Definicja w linii 385 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* multi_adv_update)(int klient_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

Definicja w linii 381 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* read_characteristic)(int conn_id, uint16_t uchwyt, int auth_req)

Przeczytaj charakterystykę na zdalnym urządzeniu

Definicja w linii 305 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* read_descriptor)(int conn_id, uint16_t uchwyt, int auth_req)

Przeczytaj deskryptor danej cechy

Definicja w linii 314 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* read_remote_rssi)(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Zażądaj RSSI dla danego urządzenia zdalnego

Definicja w linii 336 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* odśwież)(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Wyczyść pamięć podręczną atrybutów dla danego urządzenia

Definicja w linii 296 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* klient_rejestru)( bt_uuid_t *uuid)

Rejestruje aplikację kliencką GATT na stosie

Definicja w linii 276 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* rejestr_powiadomień)(int klient_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uchwyt uint16_t)

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia lub wskazania dotyczące danej cechy

Definicja w linii 328 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* skanowanie) (start bool)

Rozpocznij lub zatrzymaj skanowanie urządzenia LE

Definicja w linii 282 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_add_remove)(int klient_if, int akcja, int filt_type, int filt_index, int Company_id, int Company_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuid_mask, const bt_bdaddr_t *bd_addr, char addr_ typ, wektor< uint8_t > dane, wektor< uint8_t > p_maska)

Skonfiguruj warunek filtra skanowania

Definicja w linii 343 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_clear)(int klient_if, int filt_index)

Wyczyść wszystkie warunki filtra skanowania dla określonego indeksu filtra

Definicja w linii 351 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_enable)(int client_if, bool włącz)

Włącz/wyłącz funkcję filtra skanowania

Definicja w linii 354 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* scan_filter_param_setup)( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)

Skonfiguruj parametry filtra skanowania

Definicja w linii 339 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* search_service)(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)

Wylicz wszystkie usługi GATT na podłączonym urządzeniu. Opcjonalnie wyniki można filtrować dla danego UUID.

Definicja w linii 302 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* set_adv_data)(int klient_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int wygląd, wektor< uint8_t > dane_producenta, wektor< uint8_t > dane_usługi, wektor< uint8_t > uuid_usługi)

Ustaw dane reklamowe lub dane odpowiedzi na skanowanie

Definicja w linii 360 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* set_scan_parameters)(int klient_if, int odstęp_skanowania, int okno_skanowania)

Ustawia interwał i okno skanowania LE w jednostkach N*0,625 ms

Definicja w linii 374 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* polecenie_testowe)(polecenie int, btgatt_test_params_t *params)

Interfejs trybu testowego

Definicja w linii 407 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* wyrejestruj_klient)(int klient_if)

Wyrejestruj aplikację kliencką ze stosu

Definicja w linii 279 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* write_characteristic)(int conn_id, uint16_t uchwyt, int write_type, int auth_req, wektor< uint8_t > wartość)

Napisz odległą charakterystykę

Definicja w linii 309 pliku bt_gatt_client.h .

bt_status_t (* write_descriptor)(int conn_id, uint16_t uchwyt, int write_type, int auth_req, wektor< uint8_t > wartość)

Napisz zdalny deskryptor dla danej cechy

Definicja w linii 317 pliku bt_gatt_client.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: