btgatt_notify_params_t Odniesienie do struktury

btgatt_notify_params_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt_client.h >

Pola danych

uint8_t wartość [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
bt_bdaddr_t bda
uint16_t uchwyt
uint16_t
uint8_t is_notify

szczegółowy opis

Parametry powiadamiania o zmianie atrybutu

Definicja w linii 62 pliku bt_gatt_client.h .

Dokumentacja terenowa

bt_bdaddr_t bda

Definicja w linii 65 pliku bt_gatt_client.h .

uchwyt uint16_t

Definicja w linii 66 pliku bt_gatt_client.h .

uint8_t is_notify

Definicja w linii 68 pliku bt_gatt_client.h .

uint16_t dł

Definicja w linii 67 pliku bt_gatt_client.h .

wartość uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Definicja w linii 64 pliku bt_gatt_client.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: